Patenttihakemukset


Tärkeä keksintö ansaitsee laadukkaan suojauksen. Hyvällä patentilla voi estää muilta samankaltaisen tuotteen tai palvelun toteuttamisen. Patenttihakemus on pääosin kirjallinen kuvaus keksinnöstä. Sovitamme patenttihakemuksen tyylin kohdemarkkinan mukaiseksi - patenttihakemuksen sanamuodot kannattaa valita toisin, mikäli tavoitteena on esimerkiksi Eurooppa tai USA. Hakemus laaditaan joko suomeksi tai englanniksi.


Lue lisää patenttihakemuksista...Riita-asiat

Aiheuttaako jonkun muun patentti tai patenttihakemus liiketoiminnallenne ongelmia?  Loukkaako joku patenttianne?

Useimmat patentteihin liittyvät kiistat ovat selvitettävissä ilman oikeudenkäyntejä. Arvioimme riitapatenttiin liittyvän riskin, patentin vahvuudet ja heikkoudet, omistajuuden ja muut taustat. Patenttiin liittyvien teknisten faktojen tullessa esiin molempien osapuolten näkemys mahdollisen oikeudenkäynnin kannattavuudesta saattaa muuttua.  Oikeudenkäynneissä voimme toimia avustajina, laatia vaatimuskarttoja sekä toimittaa loukkausanalyysejä. 


Lue lisää riita-asioista...   Yrityksen tuki

Yrityksen henkilökunnalta kumpuavat keksinnöt ovat työsuhdekeksintölain alaisia. Autamme työsuhdekeksintöihin liittyvissä erityiskysymyksissä.

Yksilöimme uusien tuotekehitysprojektien patenttiriskit tai muut teollisoikeusriskit. Autamme sovittamaan patenttiriskien hallinnan yrityksen omaan projektimalliin. Tehostamme yrityksen innovatiivisuutta, osoitamme helposti mitä yrityksen omalla toimialalla voi patentoida. Koulutamme ja neuvomme, koulutuksia voi räätälöidä perustasolle tai edistyneemmille.

Autamme teollisoikeuksien hyödyntämisessä. Muutamme yhdessä investoinnit tuotoiksi tai karsimme turhat kuluerät pois.


Lue lisää yrityksen tukipalveluista...Selvitykset

Toteutamme selvitykset tarvittaessa läheisessä yhteistyössä asiakkaamme kanssa. Näin varmistetaan, ettei tutkimus lähde missään vaiheessa harhapoluille ja toisaalta kaikki olennainen tulee mukaan selvitykseen. Kokemuksemme mukaan käyttämämme menetelmä säästää asiakkaan kuluja huomattavasti ja sitoo selvityksen vahvasti yrityksen omaan liiketoimintaan. Erilaisia selvityksiä ovat esimerkiksi:

Patent Landscape: kuvaamme yrityksen toimialan tai valitun tuotealueen ympärillä olevan patenttimaiseman. Selvitys on lavea ja sen tuloksena saadaan joukko yrityksen liiketoiminnan kannalta olennaisimpia patenttijulkaisuja.

Freedom To Operate: Patenttimaiseman tuloksia jalostetaan edelleen, tarkoituksena selvittää jonkin yksittäisen ratkaisun toimintavapaus eli millaisia riskejä sen lanseeraukseen liittyy.

Kilpailijaseuranta: Seurataan säännöllisesti tuotealueen ympärille ilmestyviä uusia keksintöjä, patenttihakemuksia tai myönnettyjä patentteja.


Lue lisää selvityksistä...
Noudatamme toiminnassamme Suomen Patenttiasiamiesyhdistyksen toimeksiantoehtoja.