Patentin hakeminen

Laatua yksityiskohdissa


Tärkeä keksintö ansaitsee laadukkaan suojauksen. Hyvällä patentilla voi estää muilta samankaltaisen tuotteen tai palvelun toteuttamisen. Toisaalta patenttihakemuksessa esitellään keksintö julkisesti, jolloin mahdollistetaan muille saman idean edelleen kehittäminen. Vain korkealaatuinen patenttihakemus antaa vahvan suojan - heikkolaatuinen patenttihakemus voi julkistaa keksinnön ilman mitään vastinetta investoinnille.


Patenttihakemus on pääosin kirjallinen kuvaus keksinnöstä. Sovitamme patenttihakemuksen tyylin kohdemarkkinan mukaiseksi - patenttihakemuksen sanamuodot kannattaa valita toisin, mikäli tavoitteena on esimerkiksi Eurooppa tai USA. Hakemus laaditaan joko suomeksi tai englanniksi.


Millainen on patentoitava keksintö?


Keksintö on usein ratkaisu johonkin ongelmaan. Keksintö ei saa olla aikaisemmin tunnettu. Se voi olla hyvinkin yksinkertainen parannus olemassa olevaan tuotteeseen tai palveluun; esimerkiksi uudenlainen viiste uudessa paikassa mahdollistaen kappaleen paremman asemoinnin. Tai keksintö voi olla yksi ainoa, uudella merkityksellä varustettu bitti sanomakentässä. Ongelman tai sen ratkaisun ei tarvitse olla suuri, eikä sen tarvitse käsittää koko tuotetta. Keksinnöllisyyden arviointi on aina tapauskohtaista ja vaatii ammattitaitoa - suosittelen varaamaan maksuttoman tapaamisen numerosta 040 540 9169.

Missä keksintö patentoidaan?

Patentit ovat kansallisia eli ne on rekisteröitävä erikseen jokaisessa valtiossa. Jos valitaan useita valtioita, kustannukset kertaantuvat nopeasti. Maavalikoimaa kannattaa harkita tarkoin. Patenttiprosessin voi myös toteuttaa useilla vaihtoehtoisilla tavoilla, painottaen joko nopeaa myöntämistä tai kustannusten jaksottamista pidemmälle ajalle.

Kannattaako keksintö patentoida?

Toimintamme perustana on rehellisyys ja asiakkaidemme liiketoiminnan arvostaminen. Keskustelemme ennen toimeksiantoa asiakkaidemme kanssa myös patentoinnin kannattavuudesta. Patentointi voi olla kallista, joten se kannattaa ajatella investointina. Onko investointi suhteessa saavutettavaan hyötyyn? Antaako patentti yritykselle kilpailuetua? Voiko sen myydä tai lisensoida? Mihin myönnettävä patentti soveltuu?

Paljonko patentointi maksaa?

Edullisimmillaan prosessin voi aloittaa suomalaisella patenttihakemuksella. Keksinnön monimutkaisuus vaikuttaa kustannuksiin; Suomen patenttivirastoon jätetty hakemus maksaa tyypillisesti 6.000 euroa (+ALV) .

Patentointiprosessissa on paljon vaiheita, joiden kustannuksia ei voi ennakoida tarkkaan. Patenttiviranomaisten välipäätökset voivat olla yksinkertaisia tai monimutkaisia, eikä edes niiden määrää voi aina ennakoida. Ensimmäisen patenttihakemuksen jättämisen lisäksi kannattaa varautua hakemuksen elinkaaren kustannuksiin, esimerkiksi USA:han 10.000 euroa lähivuosien ajalle.

Hinta-arvion tekemiseksi suosittelen varaamaan maksuttoman tapaamisen numerosta 040 540 9169.


Noudatamme toiminnassamme Suomen Patenttiasiamiesyhdistyksen toimeksiantoehtoja.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä, niin etsimme ratkaisun.

Ensimmäinen tapaaminen on maksuton.