Selvitykset

Selvitykset

Kuten kaikissa toimeksiannoissa, myös selvityksissä tehtävän määrittely on ensiarvoisen tärkeää. Tosielämässä kokemus on osoittanut, että kaikesta ennakkovalmistelusta huolimatta viesti voi vääristyä matkalla asiakkaalta asiamiehelle. Tästä syystä toteutamme selvitykset mieluusti läheisessä yhteistyössä asiakkaamme kanssa. Näin varmistetaan, ettei tutkimus lähde missään vaiheessa harhapoluille ja toisaalta kaikki olennainen tulee mukaan selvitykseen. Kokemuksemme mukaan käyttämämme menetelmä säästää asiakkaan kuluja huomattavasti ja sitoo selvityksen vahvasti yrityksen omaan liiketoimintaan.


Patent Landscape

Kuvaamme yrityksen toimialan tai valitun tuotealueen ympärillä olevan patenttimaiseman. Tutkimus kannattaa rajata selkeästi esimerkiksi maantieteellisesti tai keskittyen vain tiettyyn tekniseen yksityiskohtaan. Patent Landscape ei kerro varsinaisista patenttiriskeistä yksityiskohtaisia tietoja. Selvitys on lavea ja sen tuloksena saadaan joukko yrityksen liiketoiminnan kannalta olennaisimpia patenttijulkaisuja. Käymme koko tulosjoukon läpi yhdessä asiakkaamme kanssa käyttäen nopeita arvostelukriteereitä.

Freedom To Operate (FTO)

Toimintamallissamme Patent Landscapen tuloksia jalostetaan edelleen, tarkoituksena selvittää jonkin yksittäisen tuotteen tai palvelun toimintavapaus eli millaisia riskejä sen lanseeraukseen liittyy. Olennaisimpien patenttien tai patenttihakemusten vaatimukset analysoidaan suhteessa tuotteeseen tai palveluun. Riskitason arvioinnissa käytetään myös julkisia tietoja patentinhaltijan riitahistoriasta ja aikaisemmista kokemuksista.

Kilpailijaseuranta

Seuraamme säännöllisesti tuotealueen ympärille ilmestyviä uusia keksintöjä, patenttihakemuksia tai myönnettyjä patentteja. Näin havaitaan ajoissa kilpailijoiden liikkeet ja mahdollistetaan väitteen jättäminen yhdeksän kuukauden väiteajan puitteissa. Kilpailijaseuranta voidaan kohdistaa tunnettuihin toimijoihin tai patenttiluokitukseen. Säännöllinen kilpailijaseurantaprosessi kannattaa pohjustaa saman aihealueen Patent Landscape-selvityksellä.

Tarvitsetko apua?

Ota yhteyttä, niin etsimme ratkaisun.

Ensimmäinen tapaaminen on maksuton.